Partnerek

Konzorciumpartnerek

Az Európa Média (EM) egy független, nonprofit KKV, amely európai uniós, kiváltképpen az EU kutatás és innovációs szakpolitikában, programokban és projektekben aktív. Az elmúlt 12 év során az EM számos EU finanszírozású kutatási és innovációs projektben vett részt koordinátorként és partnerként többek között nemzetközi kutatási együttműködésekben, élethosszig tartó tanulás, vállalkozás-fejlesztés, tudás alapú zöldgazdaság, egészség, környezet, és információs és kommunikációs technológiák területén. Ezekben a projektekben az EM csapata különböző szerepeket töltött be beleértve a projekt eredmények disszeminációs és projekten túli hasznosulásának koordinációját, újszerű kommunikációs és disszeminációs eszközök megvalósítását, internetes platformok fejlesztését és innovatív képzések kifejlesztését és lebonyolítását. Az EM a START2ACT projekt koordinátora.

A Geonardo egy mérnök-tanácsadó vállalat, amely élmezőnybe tartozó megoldásokat kíván energia, környezet és a fenntartható fejlődés területén. Megalakulása óta (1999), a Geonardo Közép-Kelet Európában vezető KKV-vá nőtte ki magát jelentős tapasztalattal rendelkezik EU projektfejlesztés és megvalósítás területén kiváltképpen EU programokon belüli kutatási és innovációs projektekben kifejezetten a Keretprogramokban (FP5/6/7 és Horizont 2020), Intelligens Energia Európa (IEE) és LIFE programokban.

A Geonardo technikai tanácsadói szolgáltatást nyújt megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, nyersanyagok, erőforrás-hatékonyság és környezetgazdálkodás területén, megvalósíthatósági tanulmányok és hatásvizsgálatokat készít, és innovatív képzéseetk fejlesztést és megvalósít meg, intézményi kapacitásfejlesztéssel valamint kommunikációs és disszeminációs tevékenységben vesz részt.

A Carbon Trust egy „not-for-dividend company” vállalat, amelynek célja, hogy felgyorsítsa a fenntartható, alacsony széntartalmú gazdaságba való átmenetet. A Carbon Trust speciális támogatást nyújt a vállalkozások és a közszektor számára, hogy segítse őket a szénkibocsátásuk csökkentésében, az energiamegtakarításban és az alacsony széntartalmú gazdaságot elősegítő technológiák piacra jutásában.

Tanácsadás: konzultáció a versenypiaci vállalkozásokkal, önkormányzatokkal és a közszektorral az alacsony széntartalmú világban levő fenntartható lehetőségekről

Technológia: Segít kifejleszteni és piacra vinni alacsony széntartalmú technológiákat és megoldásokat az energiahatékonyságtól kezdve a megújuló energiáig és

Lábnyomszámítás: Szervezetek, termékek és szolgáltatások környezeti lábnyomának mérése és hitelesítése.

A CentERdata egy nonprofit intézet, amely a Tilburgi Egyetem (Hollandia) kampuszát található. Az intézet viselkedés szakpolitikai kutatást végez, és ez irányú adatokat gyűjt és elemez. A fókuszt főleg a (viselkedés) gazdaság, fogyasztói, oktatáson, munkaerőpiaci és hatékonysági, valamint nyugdíjak és társadalom biztosítási kutatásokra helyezték. A kutatók fejlett (kísérleti) kutatási módszereket, felmérések és ökonometriai technikák segítségével felmérik, elemzik és jellemzik a magatartásformát. A fogyasztói magatartást vizsgáló csoport kutatásai a témákat és a módszertant tekintve is sokszínűek, de mindegyik nagy társadalmi relevanciával rendelkezik. A CentERdata kutatásai során együttműködik egyetemekkel, kutatói platformokkal, az Európai Bizottsággal, nemzeti minisztériumokkal és ipari szereplőkkel.
Az ENVIROS s.r.o. egy prágai székhelyi tanácsadó vállalat, amely főleg az energia, környezetvédelem és üzleti tanácsadás témakörében működik a Cseh Köztársaságban, Közép- és Kelet-Európában, illetve a világ más tájain. Az ENVIROS s.r.o. fő tulajdonosa az Egyesült Királyságbeli ENVIROS GLOBAL Kft.. Az ENVIROS s.r.o. 44 jól képzett szakértővel rendelkezik és több mint 30 különböző hátterű és tapasztalatú szabadúszó szakértővel áll kapcsolatban. A vállalat 12 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által minősített energia auditort foglalkoztat.

Az Energy Institute Hrvoje Požar fő szakmai és tudományos kihívásának a szabad energiapiacra való átmenetet tartja, jogilag és hivatalosan is az EU vívmányoknak megfelelően. A Horvát Köztársaság EU csatlakozásával az intézet víziója is megváltozott, amely az energetikai fejlesztés az EU-ban és Horvátország-ban 2050-ig vízióban testesült meg, amelyhez szükséges az energiarendszer-tervezés módszertanának, alrendszereknek, hálózatoknak, az energia minden formájában való átvitelének fejlesztésére, valamint a jogi intézmények kapacitás-fejlesztésére, illetve az energia rendszerben történő szervezeti változásokra van szükség.

Külön figyelmet szentelnek az EIHP nemzetközi együttműködéseket a nemzetközi szakmai szervezetekben és ügynökségekben, illetve az ENSZ, az EU, a Világbank és egyéb nemzetközi szervezetek által finanszírozott programokban. Az EIHP együttműködő partnerei között található számos intézmény és szervezet például az Energia Világtanács (WEC), a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), Világ Megújuló Energia Hálózat (WREN), Európai Szél Energia Egyesület (EWEA), Nemzetközi Napenergia Társaság, a Nemzetközi Energia Ügynökség Bioenergia Egyezménye, Európai Energia Hálózat (EnR) és a COGEN Európa.

A SOFENA egy nem-kormányzati szervezet, amely non-profit alapon működik 2001 óta, hogy segítse Szófia Önkormányzatát a fenntartható energiapolitikájának alakításában energiahatékonysági, megújuló energia potenciálelemzések és energiafogyasztási beszámolók formájában. Az Ügynökség egy holisztikus megközelítés elősegítése érdekében az energiahatékony épület-felújításban és új épületek építésekor, energiamenedzsment és monitoring rendszerek megvalósításakor az épületekben és a vállalkozásoknál és képzések formájában a megújuló energiaforrásokról és az energiahatékony intézkedésekről. A SOFENA nagy tapasztalattal rendelkezik energia audit területén és a létező épületállomány felmérésében. Továbbá a képzéseket, helyi fenntartható energia fórumokat, információs napokat, beszélgetéseket szerveznek a fő érintett felekkel. Ezen felül kampányokat szervez a lakosság számára, hogy befolyásolja és tájékoztassa őket az energiatakarítási gyakorlatokról. Az Ügynökség energiahatékonysági projekteket kezdeményez az önkormányzati, lakó-, ipari- és irodaépületekkel kapcsolatban. A SOFENA több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik nemzeti prjektekben mint főpályázó,és partnerként sikeresen hozzájárul több mint 15 nemzetközi projekthez is, mint például a SAVE II, ALTENER projektekhez az Intelligens Energia Európa (IEE) és a South-East Europe (SEE) Interreg programokban.

A Szlovák Innovációs és Energia Ügynökséget (SIEA) 1999-ben alapították. A Gazdasági Minisztérium által finanszírozott intézmény az energiahatékonyság, energia innovációk és a megújuló energiaforrások kompetencia központja. SIEA közreműködő ügynökségként is működik az EU Strukturális Alapok és más finanszírozási mechanizmusok esetén. A SIEA, mint nemzeti energiaügynökség jó szlovák energiapiaci információkkal rendelkezik, és tagjai között vannak döntéshozók, vállalatok, gyakorló szakemberek, egyesületek és mindazon további szervezetek, amelyek érintettek az energia (például energiahatékonyság és megújuló energiaforrások) területén. Külön figyelmet kap a gyakorló szakemberek képzése, illetve információs szemináriumok a széles nyilvánosság számára is az ésszerű energiahasználat és a megújuló energiaforrások potenciáljának kiaknázása érdekében. A Szlovák Gazdasági Minisztérium feladatainak teljesítésében is részt vesz a SIEA mint például az energiapolitika, illetve energiatörvények és rendeletek előkészítésében, és emellett nyomon követi az energiaszektor fejlődését mind a keresleti, mind a kínálati oldalról.

A SIEA Innovációs Részlege testesíti meg a Gazdasági Minisztérium elemzésért felelős egységét. Ők fejlesztik ki az Oktatási Minisztériummal együttműködve a Szlovák Köztársaság "Okos Szakirányosodási Stratégiáját". Az Innovációs Részleg ezenfelül a következő két szinten vesz részt nemzetközi projektekben: Innovációs Politika és Clusterfejlesztés (pl. ACE, CLUSTER COOP, CENTRAMO).

T

Az ENERO egy független, nonprofit tanácsadó és kutató központ, amely 199 óta aktív az energetika területén. Az ENERO fő tevékenysége a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság népszerűsítése, és nagy tudású és tapasztalatú szakértőkkel rendelkezik innovatív energia technológiák valamint európai K+F projektek menedzselésében. ENERO számos projektkonzorciumban részt vett az EU 5-ös, 6-os és 7-es Kutatási és Fejlesztési Keretprogram, valamint a Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE), illetve az Intelligens Energia Európa (IEE) program keretein belül. Az ENERO céljai között található a kutatás és fejlesztés az energiaszektorban és a technológiai transzfer elősegítése más EU országokból, új és hatékony technológiák alkalmazása Romániában, a villamosáram és hőenergia előállítása, szállítása, elosztása területén, valamint az energiaellátás és -felhasználás területén, hagyományos és megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, passzív ház, stb. témákat felölelve. 

A KAPE-et 1994-ben alapították a Lengyel Kormány törvénye szerint a nemzeti energiapolitika megvalósításának résztvevőinek egyezsége eredményeként. A KAPE fő részvényese a Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap. Az ügynökséget közös tulajdonú vállalatként alapították a Polgári Törvénykönyv szerint a szabad piac elveinek megfelelően. KAPE közszolgáltatásokat is végez nonprofit alapon.

A KAPE világklasszis szabványokat és gyakorlatokat támogatja és végrehajtja az energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés területein, amelyen alapulvó optimális energiahatékonysági megoldásokat tudnak kínálni az ügyfeleiknek. A KAPE stratégiai célja, hogy a támogassa lengyel gazdaság kompetitív növekedését az energiahatékonyság növekedésén keresztül. Az ügynökség komplex tanácsadási és képzési szolgáltatásokat nyújt vállalatok és az épület szektor számára az energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés területén. A KAPE szakértelmével segíti a lengyel kormányt és önkormányzatokat és oktatási és promóciós tevékenységet végez a racionális energiahasználat és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban.

Belgium számos startup támogató kezdeményezéssel rendelkezik, megnehezítve a vállalkozóknak, hogy a megfelelő helyhez forduljon. 2012-ben világossá vált, hogy a kezdeményezéseknek egyesíteni kell az erőforrásaikat Belgiumban, hogy jobb esélyekkel rendelkezzenek a globalizált, gyorsan változó tech világban. Néhány sikeres pilot projektet követően a cél világossá vált.  12 tapasztalt szakember alapított egy nonprofit szervezetet 2013 márciusában, amelyhez sok startupokat támogató szervezet csatlakozott megnövelve a hálózatot Belgium-szerte és közösen fejlesztve a tevékenységeket.

Startups.be ma több mint 85 hasonló szervezetet fog össze, aktívan támogatja a (kezdő) technológiai vállalkozókat coaching, tréning, inkubáción, akcelerátor, networking és pitching lehetőségeken keresztül, releváns területeken vagy pénzügyi területen való szakértelemmel. Ezen kezdeményezések keresztül, kormányzati ügynökségek, szövetségek, városok, kutatóintézetek és vállalakozó a vállalkozókért kezdeményezések, és önkéntesség-alapú szervezetek egyesítették erőforrásaikat, hogy felépítsék a jövő tudásalapú gazdaságának alapjait.

A START2ACT együttműködő partnerei

A START2ACT konzorcium szorosan együttműködik a felsorolt partnerekkel a tagállami és EU-s szinten annak érdekében, hogy elkötelezze a startupokat és fiatal KKV-kat az irodai energiahatékonyság iránt.

Érintett Felek Testülete

Az Érintett Felek Testülete a projekt kezdeti szakaszától a megvalósításig hozzájárul a START2ACT céljainak eléréséhez. Nagy szerepet játszik a projektmegvalósításban, hiszen figyelembe vesszük szempontjait és szorosan együttműködünk vele annak érdekében, hogy sikeresen bevonhassuk a KKV-kat és a startupokat az energiahatékonysággal kapcsolatos akciókba.

A nap energiamegtakarítási tippje!
Vásárolj minél energiahatékonyabb elektronikai eszközöket. Az energiahatékonyság megtérülő befektetés!

Hasznos volt?